🔘تصاویر | زندگی ۴ توله شیر سفید کمیاب کرج

ماده شیر سفید آفریقایی در دومین زایمان خود چهارقلو به دنیا آورد. این گونه در معرض خطر انقراض در پارک چمران کرج نگهداری می‌شود. تصاویری از توله شیرها ببینید.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید