انتقاد رئیس سازمان انرژی اتمی از سیاست آمریکا در مذاکرات برجام | ایران ‌شرط‌های جدید وضع کرد؟

‌رئیس سازمان انرژی اتمی با انتقاد از سیاست آمریکا در مذاکرات برجام گفت:‌ نمی‌شود که از یک طرف مذاکرات را نهایی و از طرف دیگر درهای جدیدی را برای فشار آوردن به ملت ایران و وضع کردن دوباره تحریم‌ها باز کند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید