ببینید | بابانوئل روسی با تانک به میان سربازان رفت

مقامات شهر بلگورود روسیه، تصاویری را از ورود یک بابانوئل با تانک و خودروی زرهی به شهر منتشر کردند. این بابانوئل به دیدار سربازان روس در جنگل‌های اطراف این شهر رفت. شهر بلگورود در نزدیکی مرز کشور اوکراین قرار دارد و از آغاز جنگ، چندین بار هدف بمباران هوایی قرار گرفته است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید