نیازمند بازتعریف مجدد نظارت و کیفیت در آموزش عالی هستیم

تهران – ایرنا – رییس دانشگاه تهران تحقق اهداف آموزش عالی را مستلزم بازتعریف مجدد دو مفهوم کلیدی نظارت و کیفیت دانست و گفت: آنچه از نظارت در عرصه عمل مشاهده می‌شود، بیشتر شامل پایش و نظاره کردن است.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید