پاسخ کوبنده زاکانی درباره برکناری او از شهرداری | اصلاح طلبان درباره آرزوهایشان حرف می زنند

شهردار تهران درباره تیتر یکی از روزنامه‌های اصلاح طلب مبنی بر برکناری وی گفت: آنها درباره آرزوهایی صحبت کردند که عرضه انجام آن را نداشتند.مقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید