پسر سرمربی سرشناس ایرانی: پدرم به خاطر علاقه شدیدش اسمم را «پله» گذاشت | همه جا باید با کارت ملی بروم | هزاران باربه خاطر اسمم مجبور به توضیح دادن شدم

تنها ایرانی همنام «پله»، پادشاه فوتبال جهان، پسر یکی از فوتبالیست‌های سابق کشورمان و عضو باشگاه تاج بود که امروز پس از آسمانی‌شدنش به «پله خاص» ایران تبدیل شده استمقاله اصلی

دیدگاهتان را بنویسید